Connecting Perls – Western Balkans, Serbia, North Macedonia

CONNECTING PERLS

Пројекат “Повезивање бисера“ (Connecting pearls) одобрен је по Првом позиву за пројекте у оквиру Програма прекограничнe сарадње Србија – Северна Македонија, 2016-2020. и имплементира се у оквиру Инструмента за претприступну помоћ, ИПА II, који подржава прекограничну сарадњу с циљем промовисања добросуседских односа, подстицања европских интеграција и промовисања друштвеног и економског развоја.

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија за период 2016-2020. опредељено је 4.055.883,00 евра, од чега је 3.500.000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма.

Пројекат “Повезивање бисера“ реализују три партнера: Град Лесковац – као водећи партнер, општина Крива Паланка из Северне Македоније и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа из Лесковца. Укупна вредност пројекта је 236.444.50 евра, од чега Европска унија суфинансира износ до 173.810,35 евра, док износ од 62.634,15 евра суфинансирају партнери на пројекту.

Трајање пројекта је 18 месеци, од 01.04.2021 до 30.9.2022.године.

Општи циљ пројекта: Подстицати могућности за побољшање квалитета и видљивости регионалне прекограничне туристичке понуде кроз капитализацију и боље коришћење природног, културног и историјског наслеђа у граду Лесковцу, Јабланички округ, Србија и општини Крива Паланка, североисточни регион, Северна Македонија.

Специфични циљ: Омогућити партнерство и сарадњу кључних туристичких актера у коришћењу паметног и интегративног приступа кроз креирање заједничке интегрисане културне и рекреативне туристичке понуде и заједнички развој и промоцију нове зелене и екстерне туристичке понуде специфичних природних локалитета – кањон Вучјанке и Станечки водопади на Козјој реци.

Радионице Прекограничне радне групе заинтересованих страна

Партнерство укључује 10 организација (5 из Србије и 5 из Северне Македоније) из области туризма. Радна група је радила на креирању успешних и одрживих туристичких понуда. Одржане су по 2 радионице у Лесковцу и Кривој Паланци. Резултат радионица је Уговор о пословно – техничкој сарадњи учесника на радионици, заједничка СВОТ анализа туристичких потенцијала и атракција у таргетираном подручју, анализа 30 кључних локалитета за развој туризма, Акциони план за развој туризма, заједничка зелена туристичка понуда.

Радови мањег обима на туристичкој инфраструктури на локацији кањона Вучјанке у Лесковцу

У Лесковцу, на локалитету кањона Вучјанке реализована је мања интервенција у туристичкој инфраструктури. Изведени су следећи радови:

• Радови на туристичкој инфраструктури на локалитету кањон Вучјанке: уређење стазе дужине 120м и платоа, уградња урбане опреме за рекреацију и забаву – дечијег игралишта, постављање клупа, канти за отпадке, соларне расвете на уређеној стази и 2 летњиковаца од којих је један на платоу у склопу уређене стазе, а други код цркве Светог Јована Крститеља у Вучју, на почетку планинарске стазе;

• Радови на пешачкој/планинарској стази – чишћење, уређење, обележавање и означавање кружне пешачке стазе „Бисер Кукавице“ у дужини од 5,2 км: од цркве Светог Јована Крститеља у Вучју до Скобаљић града, видиковца Соколица и хидроелектране Вучје

• Постављање 6 инфо паноа са свим подацима о локалитету Вучјанка и планинарској стази.

Радови мањег обима на локацији Станечких водопада на Козјој реци у Кривој Паланци.

На локацији Станечки водопади на реци Кози спроведен је мали обим интервенције у туристичку инфраструктуру. Ови радови обухватили су рашчишћавање терена од старог корена дрвећа, грана дрвећа и крупног камења који се налази дуж трасе. Рашчишћавање терена на коме је обезбеђен паркинг за возила посетилаца, уређење стазе, укупна дужина стазе 4300 м. 

Поред уређења стазе, пројектом је уграђена урбана опрема: платформе за осматрање водопада; мостни прелаз (од дрвене конструкције); шест клупа за одмор; четири дупле клупе са платформским столом; пет дрвених билборда; десет канти за смеће; двадесет путоказа; три комплета постављених планинарско – алпских ужади; шест обрађених и адаптираних стабала и трупаца. 

Ови радови унапредили су постојећу туристичку понуду и побољшали могућности туризма на отвореном у циљаном подручју. Дужина нових туристичких стаза или рута је 4,3 км, ревитализована и комплетно опремљена према техничкој документацији.

Организација „Зелени дани“ на локалитету кањона Вучјанке

Након завршетка радова мањег обима у кањону Вучјанке, током дводневне манифестације „Зелени дани“, одржане 16. и 17. августа 2022. године, промовисане су нове могућности зеленог и отвореног туризма.

У организованој шетњи планинарском стазом „Бисер Кукавице“ и у културно-забавном програму и дегустацији традиционалне хране – „качамака“ узивало је више од 300 посетилаца.

Главни фокус био је припрема „качамака“, као традиционалног јела нашег краја, али и територије партнера, Криве Паланке. Качамак је служен код хидроелектране Вучје, где је и организован забавни приграм. У уторак, 17. августа наступали су КУД Леминд, КУД Леминд, гудачки квартет „Леђеро“, група „Лагуна“, акустик бенд „Чаролија“, DJ Димитриос. 

Код цркве Светог Јована Крститеља Лесковачко црквено певачко друштво “Бранко”. У среду, 17. августа организована је пешачко планинарска шетња кружном стазом „Бисер Кукавице“, која полази од дворишта цркве Свети Јован Крститељ, пролази поред средњевековног Скобаљић града, видиковца Соколица, видиковца Орглово гнездо на Рамном камену и долази до хидроелектране Вучје. Код електране је за све учеснике и госте манифестације организовано послуживање локалног специјалитета – качамaка. Дужина стазе је 5,2 км. Стаза спада у лаке, технички незахтевне стазе, тако да њоме могу пешачити и особе без искуства у планинарењу.

Организација „Зелени дани“ на локалитету Станечки водопади

Колаборативна радионица за туроператоре/туристичке агенције

У циљу промоције нових прекограничних туристичких понуда организована је тродневна Колаборативна радионица. На радионици је учествовало 20 представника туроператора/туристичких агенција из Србије и Северне Македоније. Првог дана учесници су посетили локалитет кањон Вучјанке и упознали се са туристичком понудом Лесковца и локалним туристичким атракцијама. 

Другог дана учесници су посетили локалитет Станечких водопад на реци Кози и упознали се са туристичком понудом Криве Паланке и локалним туристичким атракцијама. Трећег дана учесници су заједнички анализирали представљене туристичке понуде са становишта туроператора/туристичких агенција.

Радионица размене и ширења

Ова радионица одржана је у Скопљу. Циљеви овог догађаја били су дисеминација резултата пројекта, размена добре праксе и добијање подршке за даљи развој туризма као и одрживост пројекта. Учесници догађаја били су представници локалних самоуправа ова два региона и представници Развојних агенција из прекограничног региона, директор Националне агенције за промоцију и подршку туризма Северне Македоније и медија.
Главне теме радионице биле су:

  • Пројекат „Повезивање бисера“ број 48-00-00046/2019-28-3 у оквиру ИПА ИИ Програма прекограничне сарадње СРБ-МК 2016-2020.
  • Туристичке понуде и туристичке атракције града Лесковца.
  • Туристичке понуде и туристичке атракције општине Крива Паланка.
  • Туристичка понуда „Зелени викенд“ на локалитету кањон Вучјанка.
  • Туристичка понуда „Зелени викенд“ на локалитету Станечки водопади на реци Кози.
  • Примери добре праксе.
  • План одрживости пројекта