Connecting Perls – Western Balkans, Serbia, North Macedonia

CONNECTING PERLS

Кућа Шоп Ђокића се налази у Лесковцу, саграђена је почетком 19. века, има статус споменика културе у категорији културног добра од великог значаја. 

Породица Шоп-Ђокић је у њој живела од 1820. до 1956. године. када је један део имовине конфискован, а сама кућа национализована. 

Кућа је подигнута као спратна грађевина у бондручном конструктивном систему, са вишесливним кровом покривеним ћерамидом са истуреним стрехама. 

Првобитно, кућа је имала четири просторије у приземљу и пет просторија на спрату. Посебно се истиче диванхана на спратном делу, постављена на средини дворишне фасаде. У ентеријеру зграде истичу се декорације у дуборезу на таваницама, огради степеништа, долапима и нишама, као и оквирима врата и прозора. Посебну занимљивост у ентеријеру куће чине капци на прозорима, који су сачињени из два дела тако да се горњи део подиже, а доњи спушта. 

Током 1979. године реконструисан је западни део куће, када је дошло и до промене у распореду просторија у приземљу и на спрату. Без обзира на промене које су настале у ентеријеру кућа је задржала опште особености градске куће карактеристичне за прву половину 19. века.

Кућа има приземље и спрат. С обзиром на значај и улогу коју игра у развоју архитектуре града, кућа је стављена под заштиту државе.

Дворишна фасада куће је разуђенија, приступачнија и живља од спољне, што сведочи о затвореном породичном животу који је карактеристичан за период владавине Турака. 

Главне и најлепше просторије налазе се на спрату. Простран хол је у средини, а иза хола се улази у отворену диванхану, најистакнутији и најлепши део куће.

Најинтересантнији декоративни елемент целог објекта је таваница диванхане, богато израђена у дуборезу, каквих у Србији нема много сачуваних.

У ентеријеру зграде истичу се декорације у огради степеништа, у зиданим долапима и нишама, оквирима врата и прозора, а посебну занимљивост у екстеријеру куће чине капци на прозорима. 

Овај објекат је један од ретких сачуваних, те је као такав, стављен под заштиту државе. У њему су данас смештене просторије Туристичке организације и Оделења Министарства за просвету. Отворена је за посетиоце у току радног времена, од 8-15 часова