Connecting Perls – Western Balkans, Serbia, North Macedonia

CONNECTING PERLS

Локалитет Градиште се налази 8 км северозападно од Криве Паланке у непосредној близини села Градец. 

Налази се у посебно значајном светом простору, поред цркве „Свети Никола“ из 19. века, северно од Градишта, где је уклесана у стени испосничка келија пустињака Св. Јоаким Осоговски, што додатно повећава комплексност и атрактивност локације. 

Према досадашњим истраживањима, локалитет је одређен као касноантички замак и важан контролни пункт на коме се укрштају два важна античка пута: пут Хераклеја-Стоби-Пауталија и пут Скупи-Паоуталија.

Почетни прелиминарни резултати спроведених заштитних археолошких истраживања 2013-2018, као и према покретном археолошком материјалу и архитектонским целинама, на локалитету су забележене фазе насељавања од праисторије, касне антике – рановизантијског периода и средњег века. Најјачи хоризонт насељавања потиче из касноантичког – рановизантијског периода, који је знатно упропастио старије праисторијско насеље из касног бронзаног и пуног гвозденог доба.

Први подаци о локалитету датирају из 1953. године када су обављена антропогеографска (етнографска) истраживања Кривопаланачког краја – Славиште аутора Бранислава Русића, затим 1973. године Јована Трифуновског у раду „Живот Кривопаланачке области – Зборна 48” , а 1978. године посетили су је и снимили археолошки саветник Цоне Крстевски и лекар Драгиша Здравковски, приликом израде Археолошке карте Македоније, односно општине Крива Паланка. Ова истраживања резултат су вишегодишњег труда Музеја града Крива Планка на истраживању локалитета, његовој валоризацији и туристичком представљању у контексту туристичког комплекса села Градец.