Во животот на св. Јоаким Осоговски Се споменува како главно седиште на Кривопаланската околија – Славиште. Сè уште има остатоци од разурнатите ѕидини од големото утврдување на локалитетот.