На 4 километри јужно од Лесковац се наоѓа манастирски комплекс составен од црквата Св. Петке, хармоничен и убав конак и стари гробишта. Точниот датум на изградба на оваа црква не е познат.

Се претпоставува дека е изградена на темели на еднокорабна ранохристијанска базилика, од која при обновата во 1799 година биле зачувани централниот и олтарниот дел. Старите икони од иконостасот биле заменети во 1907 и 1908 година.

На 4 километри јужно од Лесковац се наоѓа манастирски комплекс составен од црквата Св. Петке, хармоничен и убав конак и стари гробишта.

Точниот датум на изградба на оваа црква не е познат.

Се претпоставува дека е изградена на темели на еднокорабна ранохристијанска базилика, од која при обновата во 1799 година биле зачувани централниот и олтарниот дел.

Старите икони од иконостасот биле заменети во 1907 и 1908 година.