Црквата Свети Димитрија се наоѓа во централното градско подрачје на Крива Паланка. Изградена е во 1833 година, за што сведочи натписот над западната влезна врата однадвор.

Во својата архитектонска концепција таа е трикорабна базилика со отворен трем на запад и северозапад и ниска полукружна апсида на исток. На јужната страна е изградена камбанарија во 1935 година.

Внатрешната организација на просторот е карактеристична за овој храм. Во западниот дел, на првиот кат, се наоѓа галерија, чиј концепт во форма на буквата П и империјална декорација повеќе потсетуваат на украсните ентериери на богатите градски куќи од 17 и 19 век.

Изградбата на иконостасот е богато украсена со цветни мотиви и пејсажи. Има три реда икони кои се создадени во втората половина на 19 век.

Кралската врата, чиешто горно хоризонтално поле е длабоко врежано, и Крстот – распетие се позлатени. Внатрешноста на црквата е живописана во 1887 година од зографот Димитар Андонов Папрадишки.

Иконостасот е богато украсен со природни, панорамски и цветни мотиви и пејзажи. Фреските на западната фасада, ликовите на архангел Гаврил и архангел Михаил, од јужната и северната страна, се дело на зографот Димитар Андонов Папрадишки. Во истиот храм се запишани околу 104 икони.

Во непосредна близина на црквата се наоѓала куќата Енгер, каде во 1817 година било основано првото црковно-ќелијно училиште, каде што учителствувал Јоаким Крчовски, а се школувале и тогашните градски раководители. Црквата била изградена со големи напори на градските водачи и ктитор Давид Џереј во 1833 година. На јужната страна на храмот во 1935 година била изградена камбанарија.