Храмот Св. Параскева се наоѓа во селото Кумарево, на 5 километри источно од Лесковац. Изграден е околу 1800 година, а реновиран во периодот од 1930-1933 година. година и е една од најрепрезентативните селски цркви.

Стилски претставува синтеза на барокниот третман и традиционалната српско-византиска форма. Живописана е во 1803 година, а иако сликата е примитивна, црквата сепак заслужува внимание со оглед на тоа што е изградена во предвечерието на востанието на Караѓорѓе.

До оваа црква, во триесеттите години на дваесеттиот век била изградена „нова црква“, која била изградена по триконхален моравски план со впишан крст, купола и камбанарија со призор.