Селото Трново се наоѓа на 15 километри североисточно од Крива Паланка на околу 1.000 метри надморска височина.Во науката има дилеми за годината на градба. Имено, постарите научници ја одредуваат 1505 година, додека во случај на неодамнешни истражувања, тезата за 1605 година е поставена како година на изградба на црквата.

Од фреските во црквата има фрески со Рождеството Христово, фрески на св. Никола со евангелието во раката и фреска на локалниот анхорит Свети Јоаким Сарандопорски (Осоговски). Во непосредна близина на црквата се наоѓа парохиска куќа, опремена со ресторан и содржини за сместување на гости.