Течејќи низ усеците и карпите на планината Кукавица, реката Вучјанка создава прекрасни канали, водопади и „котли“. Во кањонот долг неколку километри има неколку атрактивни места за капење.

Реката Вучјанка извира на околу 1.100 m.a.s.l. а тече во должина од 18 км. На северната страна на Кукавица се сече кањон со длабочина од околу 300 m каскади и водопади, т.е. пливачки извори, како природни базени, со чиста и проѕирна вода како што се: Девказан, Јаз, Доњи Ѓокин вир, Средњи Ѓокин вир и тешко пристапниот Црни вир.

Горњи Ѓокин Вир е широк 15 метри и длабок 2,5 метри. Неговата ширина е околу 5 метри. Долниот поток е широк околу 20 метри. Долг е 10 метри и длабок 4,5 метри.

Во текот на летото, Вучјанка станува место за капење со температура на водата од околу 23°C, каде што многумина наоѓаат освежување. Реката Вучјанка во последните години е препознаена како атрактивна дестинација за кањонирање и слободно искачување и е една од случајните локации за планинарење. Атрактивноста на овој крај, покрај природните убавини и содржините поврзани со планината Кукавица, се огледа и во постоечките знаменитости.

Над кањонот на реката Вучјанка и над хидроцентралата Вучје се наоѓа погледот Соколица. Од таа гледна точка се гледа камениот канал низ клисурата, кој води до самата хидроцентрала. Во долниот дел на реката Вучјанка има бројни стари воденици во кои сè уште мелат жито. На сливот на реките Мала и Чукљеница се наоѓа добро сочувана воденица од 1786 година.

Во кањонот на реката Вучјанка се одржува манифестацијата „Денови на воденица“. Организатор на оваа манифестација е локалниот Дом на културата, а покровител е градот Лесковац. Се смета дека почетокот на текстилната индустрија е поврзан со водата на Вучјанка, кога семејството Теокаревиќ препознало дека со користење на водата од оваа река може да се добие ткаенина со исклучителен квалитет.

Недалеку од локалитетот се наоѓа Текстилниот музеј Стројковце. Во близина на локалитетот се наоѓа црквата Свети Јован во Вучје, која е изградена во 1932 година и е дело на познатиот руски архитект и професор Григори Самоилов.

Река  „Вучјанка“
Црквата Свети Јован

Според некои извори, таа била изградена на местото каде што порано постоела средновековна црква, дарба на српските херои од турската ера на Никола Скобаљиќ.

Во близина се црквата Свети Никола и споменикот на Влајков во село Чукленик и црквата Света Петка во селото Рудару. Во атарот на реката Вучјанка и селото Вучје, активно е здружението „Наше Поречје“ кое има за цел да придонесе за развојот на селото Вучје и неговиот потенцијал.

Здружението има дефинирано повеќе проекти кои можат да придонесат за развој на туризмот: ставање во функција на Вила Теокаревиќ како мултифункционален објект во културниот сегмент, поставување на ZIP LINE во кањонот на реката Вучјанка, заштита на комплексот Лаза Теокаревиќ – индустриски туризам, уредување просторот како музејска поставка – простор што се користел за време на снимањето на филмот и серијата „Беше некогаш во Србија – Етно Авлија, развој на локалитетот Скобајиќ град“.