Планината Кукавица се протега на југоисток од Србија на левиот брег на Јужна Морава, во областа Пчињ и Јабланички, сместена помеѓу Врањскиот и Лесковчачкиот басен и Грделичката клисура.

На запад се граничи со реката Ветерница. Од градот Лесковац оддалечена е 16 километри.

Планината Кукавица припаѓа на планинскиот венец Родопи, а највисок врв е Влаина (1.442 m.a.s.l.) кој се наоѓа на северните падини, додека на јужните падини има неколку врвови до 1.400 m.a.s.l.

Планината е богата со борови и дабови шуми, лековити и тревни растенија, печурки, диви малини и капини, автохтон вид компир – гољак, како и дивеч – дива свиња, срна, лисици и др.

Дел од планината е заштитен во 1980 година на предлог на Републичкиот завод за заштита на природата. Златната бука е дел од природниот резерват и се смета за едно од најквалитетните дрвја од овој вид во Србија.

Други видови дивеч и птици, како и присуството на предатори, доминираат на овие пространства што Ј.П. „Србија шуме“ стопанисува со формираното ловиште „Кукавица“ кое се наоѓа на 1360 мнв.

Пред врвот има скијачка патека долга 600 метри, широка 100 метри, со просечна наклон од 22%. Кукавица е богата со вода, бидејќи од врвот на планината течат многу извори, потоци и реки, а најатрактивна е реката Вучјанка.

Планината Кукавица е препознаена како атрактивна планинарска дестинација со неколку значајни искачувања, а тука е и планинарскиот дом „Прека вода“ на Кукавица, кој е во лоша состојба и не е во функција. Планината Кукавица е погодна и за возење велосипед, а признавањето на Кукавица како мотоциклистичка рута е обврска на Мото клуб Боровиќ.

Потенцијалот на Кукавица се рефлектира и во постоењето на дополнителни атрактивни објекти на самиот локалитет или во близина на локалитетот: градот Скобајиќ, реката Вучјанка, црквата „Роѓање на Свети Јован Крстител“ во Вучје, црквата Свети Никола и Влајков. споменик во село Чукленик, езерото Барје, хидроцентралата Вучје, куќата на Теокаревиќ како архитектонско здание, поранешниот хотел Влајина и хотелот Орлово гнездо кој веќе не е во функција.

Планински дом „Прека вода“
Ловниот дом „Кукавица“

Апартманите Сунчев Брег семејство Јовановиќ, во село Слатина на планината Кукавица, по квалитет се одликуваат со сместувачките капацитети, категоризирани со 4 ѕвезди и 17 легла. Поддршка за развој и зачувување на локалитетот Кукавица дава планинарско-скијачкиот сојуз Кукавица.

Планината Кукавица е идеално место за подготовки на спортистите, планинарење и прошетки во природа, рурален туризам, берење лековити растенија. Потенцијал на дното на планината се Јовачките езера погодни за риболов и кампување.