На падините на Сува Планина, на околу 17 километри од Лесковац во селото Јашуња, се наоѓа манастирот Свети Јован Крстител, кој е машки манастир, а на километар и половина е женскиот манастир на Пресвета Богородица.

Манастирскиот храм е изграден во 1517 година на темелите на постар храм од Немањичкиот период, а го изградил Андроник Кантакузин со своите браќа.

Семејството Кантакузин било тесно поврзано со последните потомци од деспотската лоза Бранковиќ. Црквата е еднокорабна, со полусводови и трем на западната страна.

Храмот е целосно живописан, а најстарите фрески се насликани во 1524 година благодарение на извесен Петар од Софија. Овие фрески се наоѓаат во наосот.

Живописот во средната зона на нартексот е живописан подоцна, околу 1584 година, кога е живописана и западната фасада. Ваведенскиот манастир на Пресвета Богородица бил изграден од монахињата Ксенија со монахињите Теофа, Марта и Марија во 1499 година, чијшто ктитор портрет може да се најде во предворјето.

Сите четворица се насликани во црквата како калуѓерки и жени со години, но ништо не се знае за нив. Натписите околу нивните ликови се прилично кратки, се споменуваат само нивните имиња. Во црквата има две житија, едната од времето на изградбата, а другата од 19 век.

Манастирот Св. Богородице е мала градба која во основа има правоаголник кој завршува во полукружна апсида на исток и правоаголна каписла на запад. Овој монументален комплекс е под заштита како природен споменик од големо значење.