Connecting Perls – Western Balkans, Serbia, North Macedonia

CONNECTING PERLS

У срцу простране и плодне Лесковачке котлине, дугачке 50 и широке 45 километара, налази се град Лесковац, који је значајан транзитни центар који повезује југ Европе (Грчка), преко Београда северозапад Европе, преко Приштине Јадранско море и преко Софије и Црног мора Евроазијски коридор.

У близини града Лесковца пролази река Јужна Морава, а највеће притоке и најзначајнији водотоци су: Ветерница, Јабланица, Власина, Пуста Река, Рупска река. Лесковац је окружен и са три вештачка језера Брестовачко, Барје (акумулација за водоснабдевање града) и Власинско језеро. У 144 насеља и самом граду, према попису из 2011. године, живи 144.206 становника, а после града Ниша, град Лесковац највећи је на југу Србије.

Годишња просечна температура је 11,3 степена Ц. Око Лесковачке котлине су планине Радан (1409 м), Гољак планина и Пасјача на западу, Кукавица и Чемерник (1638 м) на југу и Бабичка гора (1098 м), Селичевица (903 м) и Сува планина на истоку. На северу се граничи са нишком котлином а на југу преко Грделичке клисуре са врањско-бујановачком котлином. Укупна дужина аутопута (Е-75), који спаја запад и север Европе са југом Европе и блиским истоком, на територији града је око 50 км, са пет петљи (“Брестовац“, “Печењевце“, “Власотинце“, “Грделица“ и “Предејане“).

Најкраћу везу са Пиротом и Бугарском са истока и Приштином и Јадранским морем са запада, Лесковац остварује преко државног пута ИБ реда бр. 39, деоница Ћеновац – Лесковац – Власотиначка петља дужине 17км. Лесковац је удаљен од Ниша 45 км, Београда 280 км, Софије 161 км, Скопља 166 км и Атине 804 км. Надморска висина Лесковачке котлине креће се од 210 до до 240м. Уоквирују је планине: Бабичка гора (1095м), Селичевица (903м) и Крушевица (913м), иза којих се налази Сува планина (1810м), на истоку; планине Радан (1409м) и Пасјача, на западу; Чемерник (1638м) и Кукавица (1442м), на југу.

Насељено место Лесковац се наслања на брдо Хисар (обронак планинског масива Гољак), једну од планинских коса која је најдубље продрла у котлину. Клима града је умерено-континентална. Карактеришу је екстремно или умерено топла лета и умерено хладне зиме, као и два прелазна периода, пролеће и јесен. Средња годишња температура ваздуха износи 11,6°Ц, најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 2°Ц, најтоплији је јули са средњом дневном температуром од 22°Ц. Просек падавина за Лесковац је 630мм, Грделицу 795 мм, Предејане 811 мм, Црковницу 744 мм, Вучје 764 мм и Кукавицу 934 мм. У просеку 160 дана у години нема ветра, а доминантни ветрови су западни и северни. Територија града припада средњеевропској часовној зони, са уобичајеним летњим и зимским померањем времена.

Лесковац је директно укључен у интегрални систем железничког саобраћаја. Територију града пресеца магистрална једноколосечна електрифицирана железничка пруга Београд – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница, која је део трансевропског коридора 10 и представља кичму железничке мреже Републике Србије. Преко железничке станице „Лесковац“ везу са железницом остварују поред града Лесковца и 4 општине – Црна Трава, Лебане, Медвеђа и Бојник. 

Ваздушни саобраћај је заступљен у виду спортског аеродрома у Лесковцу, скромних услова функционисања, а коришћење услуга у ваздушном саобраћају одвија се углавном преко аеродрома у Нишу и Београду. Лесковац и његова околина су веома богати културним и историјским знаменитостима. Најпознатији сведоци историје у овом крају су Хисар, Скобаљић Град, затим Шоп Ђокићева кућа и кућа Боре Димитријевића Пиксле, споменик Слободе, споменик Незнаном јунаку и Спомен парк.

Значајно место у животу становника лесковачког краја заузимају цркве и манастири. Лесковац и окружење располажу значајним смештајним капацитетом у хотелима, мотелима, хостелима, вилама и пансионима. Овај крај је, такође, надалеко познат по својој гастрономској традицији коју негује знатан број ресторана и кафана. Велики број водотока и планинско окружење Лесковца пружају значајне могућности за излетнички и бањски туризам. 

Најпознатије излетиште је Пашина чесма у непосредној близини Лесковца, док је најпознатија излетничка планина Кукавица, која се налази јужно од града. Лесковац је домаћин и организатор бројних манифестација које привлаче велики број посетилаца из свих крајева
наше земље и иностранства. Најпознатије манифестације су Роштиљијада, Карневал и Лесковачко лето. Услед развијене речне мреже и очуваности станишта, Лесковац је привлачна дестинације за љубитеље ловног и риболовног туризма, али и за посматраче птица. У градском окружењу постоји шест уређених ловишта, четири риболовне реке, три риболовна језера и више птичјих станишта. Петоречје је један од назива за Лесковачку котлину, што указује на развијеност мреже водотокова. Највећа река и основа речне мреже је Јужна Морава.

Веће реке су још и Ветерница, Јабланица, Пуста Река, Вучјанка, Власина. На овим рекама су формиране и вештачке акумулације Брестовачко, Власинско и језеро Барје. Реке и језера лесковачког краја представљају веома занимљива одредишта за све љубитеље рекреативног туризма, излетнике и љубитеље природе. Институционална подршка развоју и промоцији туризма у граду Лесковцу се огледа се пре свега кроз ангажман и активности Туристичке организације Лесковца, али и Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа.

У циљу прикупљања и обраде података, процене и идентификовања кључних туристичких потенцијала у граду Лесковцу, извршена је анализа постојећих стратешких и акционих планова и просторно планске документације, студија, водича и промотивног материјала.– Детаљно су анализирани документи: Просторни план града Лесковца, планови детаљне регулације, Програм развоја туризма града Лесковца са акционим планом за период 2020 -2025, План развоја туризма Јабланичког и Пчињског округа и Стратегија одрживог развоја града Лесковца за период 2010 – 2019.

Критериуми за одабир локалитета огледао се у погледу атрактивности локације, развијености саобраћајне инфраструктуре и приступачности локалитету, развијености туристичких производа и услуга, доступности и близини других значајних туристичких ресурса и постојању битних актера за даљи развој туристичких потенцијала. Након анализе пописано је преко 20 локалитета и значајних туристичких потенцијала града Лесковац од којих је издвојено 15 који ће бити ближе и детаљније представљени.