Проектот „Connecting pearls“ (Connecting pearls) беше одобрен со првиот повик за проекти во рамките на програмата за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија, 2016-2020 година. и се спроведува во рамките на Инструментот за претпристапна помош, ИПА II, кој ја поддржува прекуграничната соработка со цел унапредување на добрососедските односи, поттикнување на европската интеграција и унапредување на социјалниот и економскиот развој.

Во рамките на програмата за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија за периодот 2016-2020 година. Доделени се 4.055.883,00 евра, од кои 3.500.000,00 евра се обезбедени преку ИПА фондовите на Европската Унија, а останатиот износ е обезбеден преку национално кофинансирање преку институции кои реализираат проекти во рамките на програмата.

Проектот „Поврзување на бисерите“ го спроведуваат три партнери: Градот Лесковац – како водечки партнер, општина Крива Паланка од Република Северна Македонија и Центарот за развој на окрузите Јабланица и Пчиња од Лесковац. Вкупната вредност на проектот е 236.444,50 евра, од кои Европската Унија кофинансира до 173.810,35 евра, додека сумата од 62.634,15 евра е кофинансирана од проектните партнери.

Времетраењето на проектот е 18 месеци, од 1 април 2021 година до 30 септември 2022 година.

Општа цел на проектот: Поттикнување на можностите за подобрување на квалитетот и видливоста на регионалната прекугранична туристичка понуда преку капитализација и подобро искористување на природното, културното и историското наследство во градот Лесковац, областа Јабланица, Србија и општината Крива Паланка, североисточен регион, Република Северна Македонија.

Специфична цел: Овозможување партнерство и соработка на клучните туристички актери во користењето на SMART и интегративен пристап преку создавање заедничка интегрирана културна и рекреативна туристичка понуда и заеднички развој и промоција на нова зелена и надворешна туристичка понуда на специфични природни локалитети. – Кањонот Вучјанка и Станечки водопади на река Козја Река.

Работилници за прекугранични работни групи на засегнати страни

Партнерството вклучува 10 организации (5 од Србија и 5 од Северна Македонија) од областа на туризмот. Работната група работеше на креирање успешни и одржливи туристички понуди. Се одржаа по 2 работилници во Лесковац и Крива Паланка. Резултатот од работилниците е Договорот за деловно-техничка соработка на учесниците на работилницата, заедничка SWOT анализа на туристичките потенцијали и атракции во целната област, анализа на 30 клучни локалитети за развој на туризмот, Акционен план за развој на туризмот, заедничка зелена туристичка понуда.

Мали градежни рабити за развој на туристичката инфраструктура на локацијата на кањонот Вучјанка во Лесковац

Во Лесковац, на локацијата на кањонот Вучјанка, беше спроведена помала интервенција во туристичката инфраструктура. Извршени се следните работи:

  • Работи на туристичка инфраструктура на локалитетот Вучјанка кањон: уредување на патека и плато во должина од 120 метри, поставување урбана опрема за рекреација и забава – детско игралиште, поставување на клупи, корпи за отпадоци, соларно осветлување на уредена патека и 2 викендички, од кои едната е на платото во дел од организираната патека, а другата во близина на црквата Свети Јован Крстител во Вучје, на почетокот на планинарската патека;
  • Работи на пешачка/планинарска патека – чистење, уредување, обележување и означување на кружната пешачка патека „Бисер Кукавице“ долга 5,2 километри: од црквата Свети Јован Крстител во Вучје до градот Скобаљиќ, погледот Соколица и Вучје хидроцентрала.
  • Поставување на 6 инфо табли со сите информации за локалитетот Вучјанка и пешачката патека.

Градежни работи од мал обем на локацијата, Станечките водопади на реката Козја во Крива Паланка.

На локацијата Станечки Водопади на реката Коза Река вос.Станци беше извршена градежна интервенција од мал обем во насокана подобрување на туристичката инфраструктура. Овие работи опфатија расчистување на теренот од високо стеблеста и ниско стеблеста вегетација како ипробивање на трасата на потегот од училиштето во с.Станци до водопарите и од водопадите кон локалитетот ливечка куќа. Исто така беа преземени активности за расчистување на теренот каде е предвидено паркирање за возилата на посетителите, уредување на патеката, вкупната должина на патеката е 4300 m.

Покрај уредувањето на патеката, исто така беше поставена и урбана опрема: платформи за разгледување на водопадот; премин на мост (од дрвена конструкција); шест клупи за одмор; четири двојни клупи со маса на платформа; пет дрвени билборди; десет корпи за отпадоци;  дваесет патокази; три комплети инсталирани планинарско-алпски јажиња; шест третирани и адаптирани дрвја и трупци.

Овие работи ја подобрија постојната туристичка понуда и ги подобрија можностите за туризам на отворено во целната област. Должината на новите туристички патеки или рути е 4,3 километри, ревитализирани и целосно опремени според техничката документација.

Организација „Зелени денови“ на местото на кањонот Вучјанка

По завршувањето на градежните работите од мал обем во кањонот Вучјанка, за време на дводневната манифестација „Зелени денови“, одржана на 16 и 17 август 2022 година, беа промовирани нови можности за зелен и отворен туризам.

Повеќе од 300 посетители уживаа во организираната прошетка по планинарската патека „Бисер Кукавице“ и во културно-забавната програма и дегустација на традиционална храна – „качамака“.

Главен фокус беше подготовката на „качамак“, како традиционално јадење на нашите простори, но и на територијата на нашиот партнер, Крива Паланка. Качамак беше послужен во хидроцентралата Вучје, каде беше организирана забавна програма. Во вторник, 17 август, настапија КУД Леминд, КУД Леминд, гудачки квартет „Леѓеро“, групата „Лагуна“, акустична група „Чаролија“, диџеј Димитриос.

Во црквата Свети Јован Крстител, Лесковачкото црковно пеачко друштво „Бранко“. Во среда, на 17 август, беше организирана планинарска тура по кружната патека „Бисер Кукавице“, која започнува од дворот на црквата Свети Јован Крстител, поминува покрај средновековниот град Скобаљиќ, погледот Соколица, Орглово гнездо. гледна точка на Рамно камен, и стигнува до хидроцентралата Вучје. Во електраната беше организирано послужување на локален специјалитет – качамак за сите учесници и гости на настанот. Должината на патеката е 5,2 километри. Патеката припаѓа на лесните, технички непотребни патеки, така што луѓето без искуство во планинарење можат да ја пешачат.

Организацијата „Зелен викенд“ локалитет Станечки водопади

Колаборативна работилница за тур-оператори/туристички агенции

Со цел да се промовираат нови прекугранични туристички понуди, беше организирана тридневна колаборативна работилница. На работилницата учествуваа 20 претставници на тур-оператори/туристички агенции од Србија и Северна Македонија. Првиот ден учесниците го посетија кањонот Вучјанка и се запознаа со туристичката понуда на Лесковац и локалните туристички атракции.

Вториот ден учесниците го посетија локалитетот Станечки водопад на реката Коза и се запознаа со туристичката понуда на Крива Паланка и локалните туристички атракции. Третиот ден учесниците заеднички ги анализираа презентираните туристички понуди од гледна точка на тур-оператори/туристички агенции.

Работилница за размена и дисеминација

Оваа работилница се одржа во Скопје. Целите на овој настан беа информирање за резултатите од проектот, размена на добри практики и добивање поддршка за понатамошен развој на туризмот како и одржливост на проектот. Учесници на настанот беа претставници на локалните самоуправи од овие два региона и претставници на развојните агенции од прекуграничниот регион, директорот на Националната агенција за промоција и поддршка на туризмот во Северна Македонија и медиумите.

Главните теми на работилницата беа:

  • Проект „Поврзување на бисери“ број 48-00-00046/2019-28-3 во рамки на ИПА II Програмата за прекугранична соработка СРБ-МК 2016-2020 година.
  • Туристички понуди и туристички атракции на градот Лесковац.
  • Туристички понуди и туристички атракции на општина Крива Паланка.
  • Туристичка понуда „Зелен викенд“ во кањонот Вучјанка.
  • Туристичка понуда „Зелен викенд“ на локацијата Станечки водопади на реката Коза.
  • Примери за добра практика.
  • План за одржливост на проектот.