Куќата на Шоп Ѓокиќ се наоѓа во Лесковац, изградена е на почетокот на 19 век, има статус на споменик на културата во категоријата културни добра од големо значење.

Семејството Шоп-Ѓокиќ живеело таму од 1820 до 1956 година. кога бил одземен дел од имотот, а самата куќа била национализирана.

Куќата е изградена како еднокатна зграда во врзан конструктивен систем, со повеќефронтон покрив покриен со ќерамиди со испакнати настрешници.

Првично, куќата имала четири соби на приземјето и пет соби на катот. Посебно се истакнува диванханата на горниот кат, поставена во средината на дворната фасада. Во внатрешноста на објектот се издвојуваат резбарските украси на таваните, оградите од скалите, плакарите и нишите, како и рамки на вратите и прозорците. Посебна интересна карактеристика во внатрешноста на куќата се ролетните на прозорците кои се направени од два дела така што горниот дел е подигнат, а долниот спуштен.

Во текот на 1979 година е извршена реконструкција на западниот дел од куќата, кога исто така дојде до промена на распоредот на просториите на приземје и на кат. Без оглед на промените што настанале во внатрешноста, куќата ги задржала општите карактеристики на градска куќа карактеристични за првата половина на 19 век.

Куќата има приземје и кат. Со оглед на важноста и улогата што ја има во развојот на архитектурата на градот, куќата била ставена под заштита на државата.

Дворната фасада на куќата е поотворена, попристапна и пожива од надворешната, што сведочи за затворениот семеен живот што е карактеристичен за периодот на турското владеење.

Главните и најубавите соби се наоѓаат на првиот кат. Пространата сала е во средината, а зад ходникот влегувате во отворената дневна соба, најистакнатиот и најубавиот дел од куќата.

Најинтересен декоративен елемент на целиот објект е таванот на диванската куќа, богато изработен со резби во дрво, чии слични не се многу зачувани во Србија.

Во внатрешноста на објектот посебно се издвојуваат украсите во оградата на скалите, во ѕидарските ниши и ниши, рамки на вратите и прозорците, а ролетните на прозорците се посебна карактеристика на надворешноста на куќата.

Овој објект е еден од ретките сочувани и како таков е ставен под заштита на државата. Денеска во него се сместени просториите на Туристичката организација Лесковац.  Отворен е за посетители во работно време, од 8 до 15 часот.